tthjppo764re

Prosto z Islandii, TU w Łodzi. Ragnar Ólafsson , muzyk kapeli Arstidir do nas przyjechał z projektem solowym, który zawarł między innymi na płycie ”Urges”. Znów gra TU muzyka. Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 10. Przed wielu laty był tu klub muzyczny Partes, później Szafa. Teraz jest TU.

Facebook; Foto Marek Kowal