pppppssssyyyyy

W wyniku rozstrzygnięć przetargów w Urzędach Gminnych , schronisko nasze podpisało umowy na zajmowanie się bezdomnymi zwierzętami z terenu tych gmin. Tym samym nasze boksy zapełniają się przybywającymi nowymi podopiecznymi. Zdjęcia wszystkich nowo przybyłych psów i kotów można oglądać na naszej stronie pod linkiem: http://schroniskojasionka.pl/nowo-przybyle/ . Szczególnie zachęcamy do ich oglądania te osoby, które je utraciły. Także tych utraconych dawniej, bo wiele zwierząt przybywa do nas z innych schronisk. Po kwarantannie psy i koty przygotowywane są do adopcji. Wkrótce publikować będziemy ich wizytówki adopcyjne.

Facebook: Foto Marek Kowal